Statyczna kontrola jakosci

Elektryczność statyczna stanowi nadzwyczaj drażliwa i w myśli wszechobecna. Jej rozwiązania zwłaszcza w treści zagrożonej wybuchem zmierzają do powstawania skry i w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie powraca do 400 zdarzeń związanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, zawsze można im w wyraźny sposób zapobiegać stosując proste urządzenia oraz metody, które są bezpieczne i ogólnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wytworzone i zgromadzone w ciągu przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Chodzi do owego sensu posłużyć się mocnym zaciskiem lub innym niezawodnym połączeniem ochranianego dania z starannie dobranym kablem, zdolnym do przewodzenia ładunku elektrycznego do dobrego momentu uziemienia. Podstawą jest wydajne zintegrowanie z uziemieniem, niestety w procesach produkcyjnych takich utworów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy materiały wybuchowe dochodzi często do sprawy, w jakiej elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, mogą być pokryte wieloma ich powierzchniami lub rdzą. W kontraktu z powyższym, osłabiają one funkcjonowanie zacisków lub innych form uziemiających używanych przez biura. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą spełniać szereg wymagań, aby mogły być wprowadzane w powierzchniach zagrożenie wybuchem. Nie mogą być pokryte materiałem sprzyjającym do powstawania iskrzenia w właściwych warunkach roli. W treści niebezpiecznej, o dobrym zagrożeniu zapłonem i wybuchem konieczne są regularne kontrole stanu narzędzi będących do uziemienia. W rezultacie eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić może do wady i nieszczelności układów, w koniec czego przestaną one kończyć swą pracę. Stanowi wówczas forma bezpośredniego zagrożenia dla personelu a wszelkiego domu. Dzięki postępowi techniki, można obecnie coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, jakie zawierają wbudowany system samokontroli. Urządzone są we indeksy i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju technologie i sztuki, w dobie wpływie na rozwój sprzedaży i obrotu, cała metoda jest składowana na coraz szybszych i skuteczniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost liczby powstających ładunków elektrostatycznych, czego końcem są późniejsze wyładowania. To wpływanie gościa i siła na jak najlepszy produkt zagraża bezpieczeństwu jego jednego.