Puszki przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które używane jest dla urządzeń oraz systemów ochronnych czy ich składników i popularni.

W układzie ze całymi dysproporcjami w zakresie bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych zasad w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na wiele łatwiejszy i większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są dane do książki w niniejszych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w charakterze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które poświęcone są do publikacji w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w poziomie ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na stanowiskach, na jakich może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, powinny być dobrze oznaczone oraz przejść szereg testów, jakie posiadają na punkcie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza otrzymała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji oraz nazywania tego rodzaju urządzeń. Więcej na temat Atex znajdziesz tu.