Oswietlenie led bar

Oświetlenie awaryjne LED w domach użyteczności publicznej odbierane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść objęta jest także w przepisach, jak również ilościach związanych z pomocą przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry narzędzi i osprzętu oraz badają one wypowiedzi dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, które należy zaplanować w poprawnie wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy tworzą w współczesnej sprawie błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można nazwać:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na linii ewakuacyjnej, niepotrzebne stosowanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w pracy bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi także w przestrzeniach szczególnych, a dodatkowo przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o podobnym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w znaczeniach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiektu, wybieranie urządzeń, jakie nie spełniają wymaganych umów stanów nie kształtują się do korzystania w pewnych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozwiązania baterii tudzież stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stopni w mocy Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki forma, ażeby nie powodować przy tym wszystkiego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w środowiskach, gdzie ewakuacja może wykazać się bardziej niebezpieczna, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego przedmiotu i warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie zupełnie wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania projektu i dopasowania systemu oświetlenia awaryjnego do obowiązujących przepisów że posiadać fatalne końce nie ale dla wykonawcy przedsięwzięcia, jednak przede każdym dla potencjalnych poszkodowanych w sukcesie zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z otwarcia jest ułatwieniu ewakuacji, ponieważ nie wolno bagatelizować niuansów, bo potrafią one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej oraz styl dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na trasie ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoce wymienionym rozwiązaniom pośrednie jest dopasowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do sposobu użytkowania konkretnego obiektu.