Czynniki rozwoju przemyslu high tech

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na odpowiedni wynik produkcyjny, energię i intensywność procesów w sferach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym wiele powstaje ładunków, które potrzebują zostać zneutralizowane, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej skry zaś tym tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego standardu problemów bawią się firmy, które biorą w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który adresowany jest na przypadek w przypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości skupiają się znaczne liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest niezbędne już przed przystąpieniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne sytuacje są zajęcie w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, jakie w toku produkcyjnym materiałów sypkich na koniec wibracji lub wybrania mogą zostać odseparowane z siebie i działać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy też duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie posiadają także nieuziemione pojemniki grane w procesach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy klub w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, czy też o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest niezbędne, bo może prowadzić do wyładowań pomiędzy personelem a narzędziami i pojemnikami, oraz w dziedzinie zagrożonej początkiem może spowodować do zapłonu i eksplozji.